Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: investgeo.com.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Investgeo s.c ul.Leśna 8/5 , 05-230 kobyłka , NIP:1251531072 , REGON:141858156
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@investgeo.com.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zamówień towarów – przygotowanie, pakowanie, wysyłka
  • Realizacja zamówionych usług
  • Obsługa odpowiednich dokumentów księgowych
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Pomiary powierzchni

Jest to usługa skierowana do właścicieli lokali, przyszłych nabywców, najemców, developerów, administratorów osiedli do wszystkich, którzy chcą poznać rzeczywistą powierzchnię budynku lub lokalu. Jeśli otrzymamy takie zlecenie przyjedziemy i wykonamy dla Ciebie pomiar wskazanego obiektu zgodnie z normą odpowiednią do danego opracowania. Z czynności tej przekażemy szkic wraz z obliczeniami, sporządzony przez geodetę uprawnionego.

Wznowienie granic, ustalenie granic, wyniesienie granic nieruchomości.

Macie nieruchomość lub ją nabywacie, chcecie ją ogrodzić ale nie wiecie gdzie dokładnie są jej granice, potrzebujecie geodety. W zależności od danych, które znajdują się zasobach PODGiK -ów dobieramy odpowiednią procedurę. Już na wstępie w oparciu o nasze długoletnie doświadczenie powiemy Wam jak ona będzie wyglądała. Skorzystanie z naszych usług zaoszczędzi sporo nerwów lub rozczarowań w przypadku źle postawionego ogrodzenia. W przypadku sporów dążymy do ich załagodzenia, nie zaogniamy konfliktów przedstawiając wszystkim zebranym na gruncie stronom dokumentację i przepisy w ramach, których się poruszamy. Mamy bogate doświadczenie przy ustalaniu granic, do tej pory podołaliśmy każdemu zleceniu. Jeśli chcecie wystąpić o odszkodowanie za grunty zajęte przez wody płynące i potrzebujecie ustalić linię brzegową w oparciu o ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r., również podejmiemy się takiego zlecenia.

Tyczenie obiektów budowlanych

Każdą inwestycję realizuje się w oparciu o plan zagospodarowania terenu i projekt budowlany, które zostały zatwierdzone decyzją administracyjną, czyli pozwoleniem na budowę lub objęte zgłoszeniem. Jeśli zaczynacie Państwo inwestycję, wyniesienie projektu w teren zlećcie uprawnionemu geodecie. Geodezyjnemu wytyczeniu (wyznaczeniu) w terenie podlegają wszystkie obiekty budowlane (art. 3 pkt 1, 2, 2a, 3, 3a.) wymagające pozwolenia na budowę, oraz część obiektów, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
Dlaczego to takie ważne?
– zyskujecie uaktualnienie danych, obowiązkiem geodety jest opracowanie projektu w tym również w oparciu o dane pozyskane z ODGiK-ów w ramach zgłoszonych prac
– bezpieczeństwo, macie gwarancję, że budujecie we właściwym miejscu i nie napotkacie kolizji z nowym uzbrojeniem, które nie było widoczne w momencie tworzenia projektu i pojawiło się późniejszym okresie.
– nie będziecie mieli problemu z odbiorem prac w nadzorze budowlanym bo Wasza inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z planem zagospodarowania terenu
Jeśli zlecicie nam te prace będziecie mieli to zagwarantowane.

Pełna geodezyjna obsługa budowy

Załóżmy, że myślicie Państwo o budowie domu ale na ten moment macie tylko upatrzony kawałek ziemi, nie jesteście jego właścicielami a działka wymaga wydzielenia z większej nieruchomości.

Proponujemy Wam obsługę w sprawach geodezyjnych od początku do końca realizacji projektu.

– przygotujemy wnioski żeby uzyskać warunki przyłączeniowe

– przygotujemy wniosek do uzyskania zgodę na zjazd z drogi publicznej

– pomożemy pozyskać mapę do warunków zabudowy

– przygotujemy wniosek do wystąpienia o warunki zabudowy

– przygotujemy wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału w oparciu o pozyskane warunki zabudowy lub plan miejscowy

– wykonamy podział nieruchomości

– przygotujemy wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział

– wykonamy mapę do celów projektowych

– wyznaczymy granice nieruchomości

– dokonamy uzgodnień przyłączy w zespole koordynacyjnym

– wyniesiemy projekt budynku na grunt i założymy repery robocze

– wykonamy inwentaryzację waszej inwestycji

Nie zależnie co budujecie: obiekty kubaturowe, obiekty liniowe, małe lub duże realizacje, oferujemy Wam pełną obsługę geodezyjną w całym procesie inwestycyjnym.

Podziały nieruchomości

 Podziały nieruchomości to opracowania geodezyjno – prawne. Jedno z bardziej złożonych czynności jakie napotykamy w swojej pracy, często wieloetapowe, wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym oraz regulowane przez wiele zapisów prawa. Z założenia podział nieruchomości ma doprowadzić do nowego ukształtowania granic wewnętrznych działek wchodzących w jej skład, bez zmiany granic zewnętrznych. Od geodety wymaga wizyt na gruncie, pomiarów aktualizacyjnych i kontrolnych oraz analizy szeregu dokumentów: planów miejscowych, ksiąg wieczystych, dokumentacji pozyskanej z PODGiK-ów, przyjęcia na gruncie granic nieruchomości podlegającej podziałowi itp. W niektórych przypadkach należy przygotować wstępne projekty podziału i uzyskać pozytywne postanowienia opiniujące przedstawione koncepcje oraz finalnie uzyskiwać decyzje zatwierdzającej podział. Wszystkie te czynności możemy wykonać dla was redukując Wasz udział w nich do składania podpisów na przygotowanych wnioskach.
Oczywiście podziały nieruchomości to nie wszystkie geodezyjno – prawne opracowania, które możemy wykonać. Zajmujemy się również przygotowywaniem map do zasiedzenia nieruchomości, map z połączenia działek i ponownych podziałów, map do ustalenia służebności, map do celów sądowych, map regulacji stanów prawnych nieruchomości, projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, wykazów synchronizacyjnych i innych mniej lub bardziej typowych opracowań.

Inwentaryzacje powykonawcze

 Zakończyliście Państwo realizację swojej inwestycji. Chcecie zgłosić jej odbiór we właściwym organie nadzoru budowlanego i przystąpić do użytkowania. Potrzebujecie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar powykonawczy to pomiar bezpośredni, czyli taki, który wymaga bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Pamiętajcie zatem jeśli przedmiotem waszej inwestycji są przewody podziemne (przyłącza), budowle podziemne bądź elementy podziemne budowli naziemnych to należy poddawać je pomiarowi powykonawczemu przed ich zasypaniem a co za tym idzie powiadomić geodetę kiedy te inwestycje będą realizowane. Jeżeli zapomnieliście zgłosić do pomiaru w/w urządzenia podziemne, mamy sprzęt i technologię, która potrafi wykryć zakopane przewody oraz powiemy Wam co należy wykonać aby ta inwentaryzacja wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu naszych prac otrzymasz poświadczoną dokumentację potwierdzająca wykonaną inwentaryzację a odpowiednie zasoby geodezyjne prowadzone przez właściwych starostów lub prezydentów miast zostaną przez nas zaktualizowane.

Uzgodnienia projektów w zespołach koordynacyjnych

 Jeśli planujecie podłączyć waszą nieruchomość do sieci uzbrojenia podziemnego a podłączenie to będzie przebiegać w pasie drogowym po gruntach, których nie jesteście właścicielami to prawo nakłada na Was obowiązek uzgodnienia ich przebiegu we właściwym terenowo zespołach koordynacyjnych zgodnie z zapisami art. 28b – 28f  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z 2021r. Poz. 922, 1641.), sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Ten sam obowiązek nakładany jest na każdego inwestora, niezależnie od tego co chce projektować lub budować oraz czy jest przedstawicielem organów państwowych, samorządowych czy inwestorem prywatnym. Wykonujemy takie uzgodnienia redukując do minimum udział zleceniodawcy w ich realizacji.
Do współpracy zapraszamy osoby prywatne, przedsiębiorców, projektantów oraz instytucje.

Mapy do celów projektowych

Pozyskanie mapy do celów projektowych to jeden z pierwszych kroków niezbędny przy realizacji Państwa inwestycji liniowej lub kubaturowej. Dając nam zlecenie macie gwarancję, że otrzymacie rzetelnie sporządzony dokument. Nasze prace rejestrowane są we właściwych terenowo Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przyjeżdżamy na waszą działkę, aktualizujemy ją pomiarem sytuacyjno-wysokościowym uwzględniając szczególne uwarunkowania terenowe oraz te wynikające z planów miejscowych lub decyzjo o warunkach zabudowy. Zbadamy stan prawny Waszej nieruchomości oraz powiemy Wam czy jej granice zostały ustalone we właściwy zgodny z przepisami sposób i pozwalają bezpiecznie rozpocząć inwestycję. Na koniec przekażemy dokumentację w wersji papierowej lub elektronicznej.